Forum Siber ~ ForumSiber.Net - Farkı bizimle yaşayın; çünkü biz farklıyız!

Forum kuralları!

Merhaba! Forumlarımızda herhangi bir aktivitede bulunmadan önce, forum düzeni ve kalıcılığı için lütfen forum kurallarını okuyunuz.

Forum Kuralları
 
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Uğur Dershaneleri
(Okunma: 1575)
aRya
#1
Öğrenimi etkin kılmak amacıyla bugüne kadar birçok kuram, model, strateji, yöntem, teknik geliştirilmiştir ve bu noktadaki arayışlar hala sürmektedir.Üniversite sınavlarına hazırlıktaki başarısını 41 yıldır arttırarak sürdüren Uğur Dershaneleri' nin başarısının temelinde, dünyadaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler doğrultusunda uygulamalar yapmak vardır. Dünyadaki en çağdaş eğitim modellerinin ülkemizdeki ilk uygulayıcısı olan Uğur Dershaneleri, Tam Öğrenme Modeli ve Piramit Modeli ile üniversite sınavlarına hazırlık sürecine yepyeni bir soluk getirmiştir.

MİSYONUMUZ

Çağdaş Atatürkçü değerleri benimsemek ve eğitim yapılandırmasını bu değerler üzerine kurmak , Bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştirmek ve her öğrenciyi birey olarak kabul etmek, Ülke refahına katkıda bulunmak üzere, her öğrencinin kişisel yetenek ve gereksinimlerine uygun alanda üniversite eğitimi yapabilmelerini mümkün kılmak.

VİZYONUMUZ

Üniversite hazırlık sürecini bilimsel bir altyapıya oturtan ve sektörde ortak bir bilinç yaratan , Eğitim ve öğretimde toplam kaliteyi benimsemiş,
Sektöründe örnek ve lider kuruluş olmak.


KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİ

Kişiye Özgü Öğretim Modeli Uygulaması, bu yıl Uğur Dershaneleri'nde başladı!
Kişiye Özgü Öğretim Modeli ile amaç her öğrencinin öğrenmesini sağlamak, tam öğrenmeyi sağlamak. Dolayısı ile sınıf tekrarları ortadan kalkacak ve şiddetin önlenmesinde dahi etkili olacaktır. Eğitimde gerçekleştirilen bu tür inovasyon projeleri ile nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi sağlanacaktır. Böylelikle Türkiye'nin kalkınması ve küresel rekabette yer alması mümkün olabilecektir.

Kişiye Özgü Öğretim Modeli Uygulamaları

Uğur Dershaneleri'nde eğitim gören her öğrenci Kişiye Özgü Öğretim Modeli uygulamasından faydalanmaktadır.

1- ADIM: Nasıl Öğreniyorsun?

- Kişisel Öğrenme Stili Testi ile Nasıl Öğreniyorsun ? sorusuna cevap aranır.
- Her insanın parmak izi nasıl farklı ve kendine özgüyse, öğrenmesi de farklıdır.
- Nasıl öğreneceğini bilen öğrenci doğru şekilde çalışır ve daha kısa sürede daha verimli biçimde öğrenir. Kişisel öğrenme stili raporu
- KÖS sonucunda her öğrencinin kişisel raporu çıkar. Bu rapor eşliğinde rehber öğretmen öğrenciye danışmanlık yapar ve öğrenciyi kendi öğrenme stili konusunda bilgilendirir. Bu danışmanlığa öğrenci velisi de katılır. Sınıfın öğrenme stili raporu
- KÖS sonucunda sınıf raporları da alınır. Sınıf raporları ders öğretmeni içindir. Sınıf raporları sayesinde derse giren öğretmen, dersine girdiği sınıftaki öğrencilerin genel öğrenme özellikleri bilir ve dersini buna göre anlatır. Özellikle yeni bir konu anlatılırken öğretmen öğrencilerin farklı farklı öğrendiğini dikkate alarak ders anlatır. Farklı öğrenme ortamları-Öğrenme pencereleri
- Öğrenciler ders dışı çalışmalarını KÖS sonucu ortaya çıkan çalışma grubu tercihleri dikkate alınarak düzenlenmiş öğrenme ortamlarında sürdürürler. Bu ortamlara öğrenme penceresi denir. 4 türlü öğrenme penceresi vardır: a. Bireysel b. Bütünsel c. Grupla d. Öğretmen Eşliğinde

2- ADIM: NEYİ ÖĞRENDİN, NEYİ ÖĞRENEMEDİN VE NEDEN ÖĞRENEMEDİN ?

Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi "Neden öğrenemedin" sorusuna cevap arar.
- Her derste, her ünite sonrasında TANI TESTİ uygulanır.
- Uygulanan tanı testleri sonucunda öğrenciye puan ya da başarı sırası gibi sonuçlar verilmez.
- Tanı testlerinde öğrencinin kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığı anlamlı değildir. AKORD, öğrencinin o ünitede neleri, ne kadar öğrendiğini anlamaya yarar.
- Örneğin klasik sınav sisteminde herhangi bir dersten 100 üzerinden 70 puan alan bir öğrenci, 30 puanlık kaybının nedenini bilemez. AKORD sistemi ile öğrencinin 30 puanlık kaybının, konunun neresindeki eksikliğinden dolayı olduğu bilinir. Yani teşhis edilir.
- AKORD'da teşhise uygun olarak, iyileştirme süreci başlatılır. Aynı noktalarda problem yaşayan öğrenciler öğrenme gruplarında bir araya getirilerek iyileştirme etütleri yapılır.
- AKORD'un işleyişindeki temel mantık şöyle özetlenebilir: Baş ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kişinin başının ağrıması tek bir nedene bağlı değildir. Hastanın şikâyetinin nedenini anlamak üzere doktor çeşitli kan tahlilleri, MR vs. araçlarla ölçümler yapar ve sonuçta bir teşhis koyar. Teşhise uygun olarak da tedavi sürecini başlatır. AKORD, tanı testleriyle ölçümler yapılmasını ve teşhis konmasını sağlar. Öğrenme grupları ile de tedavi süreci başlamış olur.
Tanıya dayalı ölçme ile öğrencinin röntgenini çekiyoruz Bütün müfredatın gen haritasını çıkardık! AKORD(akıllı ölçme ve öğrenme destek sistemi) İlköğretim 6 sınıftan Lise son sınıfa kadar öğrencilere aktarılan 465 konunun kavram haritalarını oluşturulmuştur.. Öğrencilere hangi konuyu hangi sırayla anlatacağımızı yapılandırılmıştır. Bu yapılandırma ile ülkemizin her köşesinde bulunan her öğretmen konuyu öğrencilere hangi sırayla anlatması gerektiğini biliyor ve buna göre anlatıyor. AKORD öğretilecek konuları yapılandıran, konuların akademik aktarım sırasını belirleyen, aktarım sonrasında ise aktarım sonucunda nelerin ve neden öğrenilemediğini teşhis eden ve bu öğrenme eksikliğini iyileştirme programı hazırlayan bir sistemdir. Bununla ilgili 465 kavram haritası ve anlatım sırasını gösteren harita hazırlanmış buna uygun 465 tanı testi hazırlanmış, tanı testi sonuçlarına göre yapılacak iyileştirme çalışmaları için toplam 930 adet ödev testi üretilmiştir. Bu çalışmalar ülkemize ortak müfredatın uygulanma verilerini ortaya çıkarma ve ortak müfredat sonucu oluşan bölgesel, okul ve bireysel bazda öğrenme eksikliklerini teşhis etme ve iyileştirme imkanı sağlamaktadır. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nda bugüne kadar 140 "Tanı Testi", 12.650 sınıfta, 957.123 öğrenci üzerinde uygulanmış ve sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Haziran 2008'de bu 130.000 öğrencinin 465 üniteden 12.000 kazanımına göre öğrenme eksiklikleri ortaya çıkarılmış olacaktır.

Sonuçta;
- Ülkemizde uygulanan ortak müfredatta, bölgelere göre ortaya çıkan öğrenme sorunları tespit edilecek; bu da müfredatın hangi bölgede nasıl öğrenildiğini bize gösterecektir.
- Kişiye, okula ve bölgeye göre çözümler üretilecektir. İyileştirme için özel ürünler oluşturulabilmektedir.
- Öğretmenlerin ve okulların öğrenme ve öğretme başarısı tespit edilebilecek
- Sınavların sadece sıralama değil öğrenmeye hizmet eden yapılar olduğu gerçeği kavranmış olacaktır.
- Ülkemizin en ucra köşesindeki öğretmende öğrencilerine konuları nasıl anlatacağını ve öğrenme kazanımlarını nasıl sorgulayacağını bilecektir.
- Aynı anda 100.000'lerce öğrencinin aynı konuda yaşadığı öğrenme eksiklikleri tespit edilebilecektir. Dolayısıyla ortak ve bilimsel hazırlanmış ürünlerle daha doğru daha iyi ölçme ve değerlendirme yapılabilecektir.

Ne zaman ve Nerede Tekrar Yapabilirsin?
- Uğur TV ile 7/24 saat eğitim imkanı
- Uğur TV her öğrencinin kendi eksik olduğu konulardan video sunar.Yani kişiye özgü yayın yapar.
- Öğrenciler Uğur TV'den zaman ve mekân kısıtlaması olmadan 7 gün 24 saat faydalanabilirler.
- Her öğrencinin kendi kullanıcı adı ve şifresi vardır.
- Öğrenci kendi kullanıcı adı ve şifresiyle UÄžUR TV | Ä°nteraktif Öğrenme Platformu | Anasayfa adresine girdiğinde yeterli başarıyı sağlayamadığı konulara ilişkin videoları seyredebilir. Hatta o konulara ait test de çözebilir.

TAM ÖĞRENME MODELİ

J.Carroll S.B Bloom' un yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya koyduğu Tam Öğrenme Modeli' nin ülkemizdeki ilk uygulayıcısı Uğur Dershaneleri olmuştur.
Tam Öğrenme Modeli' ne göre, öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve öğrenme düzeyleri ve öğrenme süreleri arasında ciddi farklar bulunur.Doğru teknik uygulandığı ve yeterli süre ayrıldığında her öğrenci her konuyu öğrenebilir. Tam Öğrenme Modeli, bir konu yeterince anlaşılıp, özümsenmeden bir üst konuya geçilmemesi ilkesine dayanmaktadır.Her öğrencinin altyapısında getirdikleri, bildikleri ile ilgisi, derse ilşkin motivasyonu, tutumu saptanmalı, her öğrencinin derse etkin katılımı sağlanmalıdır.

Tam Öğrenme Modeli'nde

Öğrenilecek konunun homojen bir öğrenci grubuna aktarılması,
Konunun aktarımının yeterli bir zamana yayılmış olması,
Başarının sürekli takibinin yapılması vazgeçilmez unsurlardır.

Bu mantıktan hareketle, Uğur Dershaneleri' nde öğretim yılı içinde aktarılacak konular, önem sırası ve zorluk derecesine göre ayrıştırılır. Öğretmen tarafından anlatılan her konu sonrasında, öğrencilerin kaçının konuyu tam öğrendiği, kaçının yeterince kavrayamadığı değerlendirilir. Kontrol Sınavı sonucuna göre konuyu, yeterince özümseyemeyen öğrencilere etüt ve ek dersler ile takviyeler yapılır. Böylece her öğrencinin bütün konuları eksiksiz olarak öğrenmesi sağlanır.


PİRAMİT MODELİ

1994 yılında Uğur Dershaneleri Proje Geliştirme Komisyonu tarafından ortaya konulan Piramit Modeli' nin Türkiye' deki ilk uygulayıcısı Uğur Dershaneleri' dir.Piramit Modeli, Tam Öğrenme Modelinde hedeflenen " tüm konuları, tüm öğrencilere eksiksiz olarak öğretme " amacını, olabilecek en etkin ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için uygulanmaktadır. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin, birbirlerine yakın bilgi birikimine, öğrenme hızına ve öğrenme biçimine sahip olmaları dersin etkinliğini arttırmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin bilgi birikimi, ilgi alanları ve öğrenme hızları bakımından homojen sınıflarda yer almaları gerekmektedir.

Homojen yapıya sahip olan sınıflarda, konunun aktarım biçimi ve hızı sınıfın yapısına göre belirlenir. Amaç dersin aktarımı sırasında olabildiğince yüksek oranda öğrencinin konuyu tam öğrenmesini sağlayabilmektedir.Uğur Dershanelerinde öğrenciler, öğretim yılı başlamadan önce yapılan Uğur Yerleştirme Sınavı(UYS) ile bilgi birikimlerine ve alanlarına uygun sınıflara yerleştirilirler. Bir aylık yoğun öğretim dönemi sonrası yapılan Genel Başarı Sınavı ( GBS ) ile aktarılan bilginin ne oranda özümsendiği ölçülür ve sınav sonuçlarına göre sınıflar yeniden yapılandırılır.

Birinci dönem boyunca yapılan Deneme Sınavları sonuçları göz önünde tutularak, artı ve eksi yönde sınıftan kopmalar gösteren öğrenciler, uygun sınıflara yerleştirilerek, sınıfların homojenliği korunur.Piramit Modeli, öğretim yılı başında konu anlamında eksiği olan öğrenci oranını, öğretim yılı sonunda en aza indirgemekte ve kitle başarısı sağlanmaktadır. Ayrıca Piramit Modeli ile, öğrencilerin başarı durumları daha rahat izlenmekte ve daha kolay çözüm üretilmektedir.
Cevapla
 


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Tarih: 11-22-2019, 06:58 AM